Stetoskop

Leve hele livet er en reform for å skape de eldres helse- og omsorgstjenester, der det viktigste spørsmålet er: Hva er viktig for deg?

Eldre skal føle seg verdsatt, sett og involveres i beslutninger som angår dem selv. Eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig, og få støtte til å mestre hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt. De skal også få hjelp når de har behov for det, deriblant god, lindrende pleie når livet går mot slutten. 

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor temaet helsehjelp

 

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen.