Stetoskop

LEVE HELE LIVET ER EN REFORM FOR Å SKAPE DE ELDRES HELSE – OG OMSORGSTJENESTER, DER DET VIKTIGSTE SPØRSMÅLET ER: HVA ER VIKTIG FOR DEG?

Eldre skal føle seg verdsatt, sett og involveres i beslutninger som angår dem selv. Eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig, og få støtte til å mestre hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt. De skal også få hjelp når de har behov for det, deriblant god, lindrende pleie når livet går mot slutten. 

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor temaet helsehjelp

 

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen.