Fra ord til handling

Søk i Metode- og veiledningsmateriell

Fra ord til handling - Anbefalinger

I prosessen med å utarbeide veilederen har vi brukt modellen under. 

Modellen illustrerer at en gjennom en tjenestedesignprosess går gjennom ulike faser. «Sirupsnippene» visualiserer at de ulike fasene har en åpen inngang og en lukkefase hvor man velger videre retning.

Anbefalinger
Gode spørsmål for å komme i gang

- Hvilke planleggingsverktøy bruker vi i dag?

- Hvilke verktøy har vi mest nytte av i planleggingen?

- Utover det vi har nytte av i dag, hvilke behov har vi for å få et godt bilde av dagens ståsted?

- På hvilken måte kan vi se sammenhenger mellom Leve hele livet og FNs bærekraftsmål?'

- Hva er godt nok?

- Hva er status, og hva mangler vi?

- Hva kan mulighetsrommet vårt bli?

- Hva kan vi mobilisere sammen?

- Hva kan vi påvirke?

- Hvordan kan vi påvirke?

Ny sprmtegn