Planprosessen - Trinn for trinn

Søk i Metode- og veiledningsmateriell

Trinn 1 - Formål

Hva vil vi at Leve hele livet skal bety for våre innbyggere og vår kommune?

Formål mindre
Trinn 2 - Forankring

Forankre arbeidet hos alle berørte aktører og interessenter, og skap strukturer som støtter prosessene. 

Hjelpespørsmål:

 • Hva vil kjennetegne god forankring i vår kommune?
Forankring
Trinn 3 - Innsikt

Vi skaffer innsikt i bakgrunn og behov for endring i vår kommune. I dette arbeidet brukes det ulike innsiktsmetoder. 

Hjelpespørsmål:

 • Hvilke gode eksempler har vi på god planlegging i kommunen i dag?
 • Hvordan ser kommunens demografiske utvikling ut?
 • Hvordan er kommunens rammebetingelser, økonomiske prognoser og planer?
Innsikt
Trinn 4 - Analyse

Statistikk og tall gir innblikk i objektive fakta om tjenester - demografi, tilgjengelig ressurser, kompetanse, ressursbruk og kvalitet.

Statistikk og tall brukes til å analysere hvordan kommunen organiserer tjenester og utnytter ressurser, og hvilke resultater dette gir. 

Hjelpespørsmål:

 • Hva er relevant for vår kommune?
 • Hvilke kilder skal vi hente fra?
 • Har vi god nok innsikt i behov?
Kommunal planlegging
Trinn 5 - Aktører og interessenter

Vi skaffer oversikt over relevante aktører som bør involveres i Leve hele livet. Involvering skjer fra første dag. 

Hjelpespørsmål:

 • Hvem blir berørt?
 • Hvordan kan vi få de berørte med?
 • Hvilken interesse har de ulike aktørene?
Aktører og interessenter
Trinn 6 - Forutsetninger for å lykkes

Kommunen bør være en pådriver i å understøtte gode initiativ fra innbyggere og organisasjoner.

Hjelpespørsmål:

 • Hvilke arenaer har vi som ivaretar involvering og samskaping?
 • Bør vi etablere nye?
Lykkes
Trinn 7 – Kunnskapsgrunnlaget

Kommunen forstår kunnskapsgrunnlaget.

Hjelpespørsmål:

 • Har vi fått med oss innbyggerstemmen?
 • Er fremtidens mottakere av tjenestene tatt med?
 • Finnes andre gode og relevante planverktøy som bør anvendes?
Kunnskapsgrunnlag
Trinn 8 – Mål

Når kommunen har fått tilstrekkelig med innsikt i kunnskapsgrunnlaget, inkludert styringsdata, hvilke mål setter vi oss?

Hjelpespørsmål:

 • I hvilke planer må vi integrere målene?
 • Hvordan sikrer vi at målene vurderes?
 • Hvem skal etterspørre resultater og status?
Mål
Trinn 9 – Vurdering

Få tilbakemeldinger på hva som er bra, og hvorfor?

Hvis noe ikke er bra, gi også rom for at det løftes frem med en begrunnelse. 

Vær åpen for spørsmål underveis i prosessen. 

Hvilke systemer og strukturer har kommunen for å fange opp det som faktisk skjer?

Vurdering