Utfordringsbildet

Søk i Metode- og veiledningsmateriell

Utfordringsbildet
Utfordringsbildet

Leve hele livet er en satsning som har et stort nedslagsfelt i en kommune og i et lokalsamfunn. Satsningen tydeliggjøres med et utfordringsbilde og et behov for endring og utvikling som er sammensatt.

For å imøtekomme utfordringsbildet kreves det mobilisering av alle samfunnets ressurser, statlige og kommunale aktører, frivillige lag og organisasjoner og næringsliv. Samfunnsressursene må dra i samme retning slik at hvert enkelt lokalsamfunn evner å bidra til gode liv for sine innbyggere – fra omsorgsboliger til aldersvennlige samfunn, fra dagplasser til møteplasser, fra ernæring til sosiale fellesskap.

Arbeidet med «Leve hele livet» kan betegnes som samskaping, der flere aktører i samfunnet går sammen om å utvikle felles løsninger til både kommunens og samfunnets utfordringer.

Satsningsområder
Satsningsområder
Lokale løsninger og behov

Selv om utfordringsbildet er gjennkjennbart for de fleste kommuner og lokalsamfunn, er det nødvendig at det utarbeides løsninger som samsvarer med lokale behov. Løsningene må videre ses i et helhetsperspektiv og være synlige i strategiske planer. Dette krever godt samarbeid på tvers av sektorer og nivåer, og sivilsamfunnet.