Omsorgstjenesten

Timer til dagaktivitetstilbud og omsorgsstønad i løpet av året (K)

Sammenlign fylker