Kompetanse og personell

Topp 11 Påbegynt utdanning/helsefaglig utdanning blant personell uten tidligere helse/sosialfaglig utdanning - fylke