Undersøkelse av helseforetakenes praksis for utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

23. mai 2019
Riksrevisjonen har skrevet en rapport om praksis for utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten fra 2017.

Del av Dokument 3:2 (2017–2018) / Offentliggjort 

Rapporten omhandler reinnleggelse av pasienter overført fra somatiske sykehus til kommunehelsetjenesten har økt i omfang. I 2016 utgjorde reinnleggelser dobbelt så høy andel i denne pasientgruppen som i øvrige. Sykehusene gir ikke kommunehelsetjenesten god nok informasjon om disse pasientene.

 

Lenke til rapporten