Veileder for eldreråd

13. november 2019
Veilederen for eldreråd er publisert av kommunal og moderniseringsdepartementet.

Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i eldrerådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig.

Her finner du veilederen på regjeringen sine sider