Veileder for eldreråd

13. november 2019
Kommunal og moderniseringsdepartementet.
Veileder oppdatert 09.09.19

Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i eldrerådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig.