Veileder i arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

31. mai 2019
God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive folkehelse- utfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak.

Folkehelseloven med forskrift stiller derfor krav til kommuners og fylkeskommuners oversikt.

Last ned veilederen her