egenevaluering

Veileder i egenevaluering

19. september 2022
KS har laget en ny veileder i egenevaluering for kommuner som jobber med Leve hele livet. Veilederen skal bidra til økt bevissthet om hva som hemmer og fremmer gjennomføringen av Leve hele livet lokalt.

Veilederen inneholder flere nyttige råd og metoder om hvordan kommuner kan evaluere egne Leve hele livet-tiltak.

Veilederen er delt inn i tre deler:
Del 1 : Forklarer hva evaluering er, og hvordan evaluering kan styrke et tiltak eller prosjekt underveis. Med utgangspunkt i tiltakets mål, handling og resultat, gir veilederen råd om spørsmål som kan være nyttig å stille for den som evaluerer.

Del 2 : KIPP-modellen gir evalutøren et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke faktorer som hemmer og fremmer et tiltak eller prosjekt.

Del 3 : Viser hvordan man kan samle inn relevant informasjon om tiltaket eller prosjektet som evalueres.

Les mer om veileder på KS sine nettsider