Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering, organisering og tilbud.

23. mai 2019
Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.

Veilederen beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering og tilbud ved kommunale frisklivssentraler. Den er relevant for kommunersom vil etablere frisklivssentral eller videreutvikle eksisterende tilbud. Veilederen er primært skrevet for beslutningstakere i kommunene, ledere og ansatte i frisklivssentraler. Den vil være aktuell for alle deler av helsetjenesten, fylkesmannen, fylkeskommunen og samarbeidspartnere i frivillig, privat og offentlig sektor. 

Veilederen er oppdatert i 2016.

Lenke til helsedirektoratets sider for frisklivssentraler