Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

03. juni 2019
Veilederen omfatter individuell plan og koordinator for alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helselovgivningen.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering sitt ansvarsområde omfatter her alle pasient- og brukergrupper.

Lenke vil nasjonal veileder