bilde av forside på veileder- modell

Veiledningsmateriell

19. mars 2020
Som en støtte i arbeidet med å realisere kvalitetsreformen for eldre - "Leve hele livet" er det utviklet metode- og veiledningsmateriell.
Veilederen er utarbeidet av KS Konsulent på oppdrag fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag, som har fått oppdraget i å utvikle og drifte ressursportal.no

Denne veilederen er et hjelpemiddel for planlegging av lokalt arbeid med kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet. Veilederen presenterer en modell for planlegging og gjennomføring av endringsarbeidet og retter fokus på   hvordan kommuner kan mobilisere ressurser og være en pådriver i prosessarbeidet. 

I veilederen presenteres en modell for planlegging og gjennomføring av endringsarbeidet. Modellen har hentet inspirasjon fra tjenestedesign. Den illustreres og beskrives i faser, med tips og råd som kan være hensiktsmessig å følge. Veilederen inneholder også lenker til nyttige arbeidsverktøy og støttemateriell.

 

Kommuner som har behov for bistand i å ta i bruk veiledningsmateriellet kan kontakte regionalt støtteapparat i eget fylke.

 

Veiledningshefte i PDF-format

Veiledningshefte i Power Point-format