Ventetid på støttekontakt (NKI) (K)

eldre mennesker

Ventetid på støttekontakt

Indikatoren viser tiden fra vedtak om støttekontakt er fattet til tjenesten er mottatt.

Om indikatoren

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke sin kommune om å få støttekontakt. Alle kommuner har ifølge helse- og omsorgstjenesteloven en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må brukeren ha et behov som er av en slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Indikatoren vil vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet og om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.

Beskrivelse av indikatoren (PDF) Helsedirektoratet

Datakilde: Kommunalt pasient og brukerregister