Strategisk kompetanseplanlegging KS

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

24. mai 2019
Kompetanse er en nøkkel til kvalitet – for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer.

En strategisk kompetanseplan er en del av kommunens planverk – og vil si noe om hvilken kompetanse som behøves for å nå målene. Den enkelte kommune må ta utgangspunkt i sin situasjon i slike prosesser, hvilket behov skal dekkes (hele kommunen/et enkelt tjenesteområde), hvordan har kommunen arbeidet med kompetanseplanlegging tidligere?

Prosessen for å utarbeide en strategisk kompetanseplan kan bestå av de stegene som presenteres i modellen. Stegene må forstås som elementer i en prosess hvor en går fram og tilbake mellom stegene, eller at en arbeider med flere steg samtidig.

Les mer om strategisk kompetanseverktøy