arkitektur

Videreføring av velferdsteknologiprogrammet til 2024

08. september 2021
Regjeringen har besluttet å videreføre velferdsteknologiprogrammet i perioden 2022-24. I den neste perioden vil velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser prioriteres, i tillegg til digital hjemmeoppfølging.

Innføring av velferdsteknologi har bidratt til økt kvalitet på tjenestene til brukere, pårørende og ansatte i flere kommuner. Det har også ført til mindre kostnader og redusert tidsbruk. God bruk av velferdsteknologi gjør at vi kan bruke ressursene mer effektivt på de som trenger det aller mest, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Velferdsteknologiprogrammet ble etablert i 2013. Programmet består av flere prosjekter, deriblant trygghets- og mestringsteknologi, utprøving av medisinsk avstandsoppfølging for kronisk syke og arkitektur og infrastruktur. I perioden 2022-2024 er det særlig teknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne som vil prioriteres, i tillegg til digital hjemmeoppfølging. - Med stadig flere eldre og en knapphet på helse- og omsorgspersonell er velferdsteknologi et viktig tiltak, sier Høie.

Velferdsteknologiprogrammet ledes av Helsedirektoratet i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og KS.

Se mer informasjon om programmet på KS sine hjemmesider.