Om oss

Sluttevaluering av Leve hele livet

22.april 2024

Leve hele livet-reformen ble avsluttet ved utgangen av 2023 og sluttrapporten fra evalueringen er nå publisert. Rapporten oppsummerer fem års reformarbeid, der Helsedirektoratet har hatt det nasjonale ansvaret for gjennomføringen.

Målet med reformen var å bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.

 

Gjennom reformperioden har det vært en tydelig dreining i reformens fokus og innretning, fra kvalitet i tjenestene til forebygging, mestring og samfunnsplanlegging. Denne dreiningen har i stor grad vært drevet fram nedenfra, av kommuner som opplever at dagens tilbud og organisering av tjenester til en aldrende befolkning ikke er bærekraftig.

 

Les artikkel om temaet på Helsedirektoratet sine nettsider.

 

Les hele sluttevaluering som er publisert på ODA. 

Til toppen