pc

 

Ressursportal.no er et verktøy for styring, analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten. Portalen er utviklet for å gjøre det enklere å finne frem til relevant kunnskap som kan benyttes.

På Ressursportal.no finner du: 

Relevant offentlig statistikk i brukervennlige visninger med informasjon og kildehenvisning,

Fag- og forskningsartikler med sammendrag og lenke til rapportene,

Relevant metode og veiledningsmateriell til styring, analyse og planlegging av sektoren, og

Lenker til en rekke relaterte nettsider.

Nyheter