Kunnskap om helse- og omsorgstjenesten

Ressursportal er et verktøy som gjør det mulig å gjennomføre analyser og drive planlegging av helse- og omsorgstjenesten ved å enkelt gi tilgang til kunnskapskilder. På nettsiden finnes relevant statistikk som blir grafisk fremstilt ved bruk av PowerBI. Her publiseres fag- og forskningsartikler, metode- og veiledningsmateriell og lenker til andre nyttige nettsider.

Nyttige lenker

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027

  27.11.2023

  Fylkeskommunene og kommunene skal følge opp de nasjonale forventningene i planstrategier og planer. Forventningene skal også legges til grunn av statlige styr...

  Les mer
 • Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

  21.09.2021

  Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten finnes tilgjengelig i på lovdata sine nettsider. Her finnes utdrag fra forskriften:...

  Les mer
 • Planlegging etter plan- og bygningsloven

  27.11.2023

  Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn, og s...

  Les mer

For flere lenker og verktøy

Gå til samlesider: 

Verktøy og veiledere

Nyttige lenker

 

Nyheter

 • Stortingsmeldinga "Gode bysamfunn med små skilnader"

  03.11.2023

  For å bidra til gode levekår og samfunnsdeltaking vektlegg meldinga innsats for gode oppvekstvilkår og betre helse, inkludering i utdanning og arbeidsliv, og ...

  Les mer
 • Opptrappingsplan for psykisk helse

  07.09.2023

  Det overordnede målet med opptrappingsplanen er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har behov for psykisk helsehjelp skal få...

  Les mer
 • Kommuner øker årsverk innen psykisk helse og rus

  02.01.2023

    I norske kommuner var det totalt 17 436 årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i 2023. Det er en økning på 362 årsverk sammenlignet med fjoråret, og 5,5...

  Les mer
big image

Trygghetsstandard i sykehjem

Et verktøy som skal støtte sykehjemsleder i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykehjemmet
Les mer
Til toppen