testimage
Ressursportal

 

Hovedfokuset i reformen "Leve hele livet" er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 

Her finnes informasjon som vil være av relevans for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet og et mer aldersvennlig Norge.

 

Trygghetsstandard i sykehjem

Et verktøy for systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykehjemmet