Kunnskap om helse- og omsorgstjenesten

Ressursportal er et verktøy som gjør det mulig å gjennomføre analyser og drive planlegging av helse- og omsorgstjenesten ved å enkelt gi tilgang til kunnskapskilder. På nettsiden finnes relevant statistikk som blir grafisk fremstilt ved bruk av PowerBI. Her publiseres fag- og forskningsartikler, metode- og veiledningsmateriell og lenker til andre nyttige nettsider. NB! Det mangler for tiden tall i enkelte fylker og kommuner grunnet ny fylkes- og kommunestruktur.

Nyttige lenker

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027

  27.11.2023

  Fylkeskommunene og kommunene skal følge opp de nasjonale forventningene i planstrategier og planer. Forventningene skal også legges til grunn av statlige styr...

  Les mer
 • Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

  21.09.2021

  Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten finnes tilgjengelig i på lovdata sine nettsider. Her finnes utdrag fra forskriften:...

  Les mer
 • Planlegging etter plan- og bygningsloven

  27.11.2023

  Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn, og s...

  Les mer

For flere lenker og verktøy

Gå til samlesider: 

Verktøy og veiledere

Nyttige lenker

 

Nyheter

 • Datainnsamling for IS 24/8-rapporten

  08.04.2024

  Prosjektet, som har pågått siden 2007, fokuserer på forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon innen psyk...

  Les mer
 • Opptrappingsplan for psykisk helse

  07.09.2023

  Det overordnede målet med opptrappingsplanen er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har behov for psykisk helsehjelp skal få...

  Les mer
 • Felleskap og meistring - bu trygt heime-reformen

  22.06.2023

  Bu trygt heime har fire satsingsområde:  Levande lokalsamfunn som tek vare på aktivitet og fellesskapTilpassa butilbod, og gjere det mogeleg for å bu trygt i...

  Les mer
big image

Trygghetsstandard i sykehjem

Et verktøy som skal støtte sykehjemsleder i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykehjemmet
Les mer
Til toppen