Om oss

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Rapporten "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid", også kalt IS 24/8-rapporten, inneholder rapporteringer på årsverk, kompetanse og innhold i kommunens psykisk helse- og rustjenester.

 

Den har siden 2007 blitt publisert en gang i året. Fra 2023 utvalgte rapporteringer være tilgjengelig på Ressursportal.no i ulike statistikk-visninger.

 

For mer informasjon om innhold og rapporter kan disse sidene besøkes: 

 

SINTEF sin prosjektside med innhold og rapporter siden 2015

Helsedirektoratet sin side med innhold og rapporter siden 2017

 

Trykk på boksene for å komme til statistikk-visningene som finnes innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (IS 24-8) eller den siste rapporten i digital versjon.

 

Fag- og forskningsartiklene er i listen under og kan trykkes på for å lese hele artikkelen.

 

Til toppen