Om oss

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

SINTEF gjennomfører på oppdrag fra Helsedirektoratet årlige datainnsamlinger om ressursinnsats, kompetanse og innhold i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

 

Rapporten fra dette arbeidet "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid: årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene", også kalt IS 24/8-rapporten, publiseres her sammen med en del av tallgrunnlaget.

 

Les siste rapport her:

Digital versjon av siste rapport

 

Tidligere rapporter finnes her:

SINTEF sin prosjektside med innhold og rapporter siden 2015

Helsedirektoratet sin side med innhold og rapporter siden 2017

 

Trykk på boksene for å komme til statistikk-visningene som finnes innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (IS 24-8) eller den siste rapporten i digital versjon.

 

Fag- og forskningsartiklene er i listen under og kan trykkes på for å lese hele artikkelen.

 

Til toppen