Om oss

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027

27.november 2023

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet.

Fylkeskommunene og kommunene skal følge opp de nasjonale forventningene i planstrategier og planer. Forventningene skal også legges til grunn av statlige styresmakter når de medvirker i planleggingen.

 

Det går fram av plan- og bygningsloven paragraf 3-5 og 6-1. Forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategier og planer i fylkeskommunene og kommunene og legges til grunn av statlige myndigheter når de deltar  planprosessene.

 

Les mer om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027 på regjeringen sine nettsider

Til toppen