Om oss

Eldre innvandrere i Norge

28.november 2023

Det er skrevet en rapport som omhandler eldre innvandrere i Norge. Det undersøkes i rapporten demografi, boforhold, inntekt, formue og helse. Rapporten er skrevet av statistisk sentralbyrå.

Noen av funnene som kommer frem i rapporten er som følger:

 

  • Andelen eldre personer blant innvandrere har holdt seg stabilt på rundt 11 prosent de siste 20 årene, men det har vært en betydelig økning i absolutte tall i takt med den økende innvandringen.
  • Andelen som eier bolig er mindre blant eldre innvandrere enn blant andre eldre, samtidig blir denne forskjellen mindre jo høyere alderen er. 
  • Det bodde eldre innvandrere i alle landets fylker og kommuner ved inngangen til 2021. Fordelingen mellom de ulike fylkene varierer mye. Eldre innvandrere er klart sentralisert i Viken og Oslo. 
  • Det er store forskjeller i hvilket utgangspunkt den enkelte eldre innvandrer har, eller har hatt, for å oppnå en inntektskarriere i Norge. 
  • Gjennomgangen av eldre innvandreres kontakter med de ulike helsetjenestenene viser at eldre innvandrere bruker i noe mindre grad tjenestene enn øvrige befolkningen.

 

Les hele rapporten på SSB sine nettsider

Til toppen