Om oss

Folketallet vil krympe i 40 prosent av kommunene

10.august 2022
Tall fra SSB viser at befolkningen i Norge vil vokse fra dagens 5,4 millioner mennesker til 6 millioner i 2050, men at folketallet i 40 prosent av kommunene vil krympe fram mot 2050. Befolkningsframskrivingene viser at 211 av landets kommuner vil få økt folketall fram mot 2050, mens 145 kommuner vil få lavere eller uendret folketall.

SSB ved forsker Sturla Løkken viser til at veksten i befolkningen de neste tiårene blir ujevnt fordelt utover landet. Viken fylke er ventet å vokse med 19 prosent fram mot 2050, mens Nordland ventes å krympe med 2 prosent. Selv om befolkningen totalt er ventet å vokse med 11 prosent fram mot 2050, er det 40 prosent av kommunene som ikke tar del i veksten. Det er i hovedsak snakk om distriktskommuner. Mange av dem finner vi i Innlandet, Trøndelag og i Nord-Norge, da særlig i Nordland.

 

Aldringen av befolkningen skjer i hele Norge, men er kommet lenger i distriktene.

 

– Mange unge mennesker flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk, og får sine barn der. Derfor blir befolkningen i distriktene stadig eldre, ettersom det er lite påfyll av barn og yngre folk, sier Sturla Løkken.

 

Les mer om befolkningsframskrivinger på SSB sine nettsider

Til toppen