Om oss

Fremtidsverktøyet 2040

23.august 2022
KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til utfordringer vi står ovenfor og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på hva som er situasjonen i dag og basert på denne kan det utforskes ulike veivalg for fremtiden.

Fremtidsverktøyet 2040 består av tre steg og det beskrives som et verktøy som kan brukes på ulike arenaer. For eksempel kan parti, kommunestyrer, formannskap, utvalg og komiteer bruke verktøyet i dialog med kommunens administrasjon og innbyggere. 

 

Det første steget handler om fremtiden og om vi er forberedt. Det vises til at i 2040 vil kommunene i Norge oppleve store endringer i form av sentralisering, at det blir flere eldre og behovet for personell og tjenester vil øke. 

 

Det første steget heter «Norge 2040», og viser de store linjene for Kommune-Norge.

 

Det andre steget handler om hvordan situasjonen i kommunen er i dag. Hvordan er kommunen å bo og jobbe i og hvilke muligheter er det for arbeid. Ved bruk av statistikk og indikatorer blir det gitt innsikt i kommunens økonomi og om kommunen har gode velferdstilbud. 

 

Steget blir kalt «Min kommune», og denne viser til status for kommunen og utviklingen frem mot 2040.

 

Det siste steget handler om å ta stilling til påstander og veivalg for kommunen. Kunnskapsgrunnlaget som er innhentet fra i de andre stegene kan være med å påvirke de valgene som tas for fremtiden i de ulike kommunene. 

 

Det er mulig å utforske ulike veivalg for fremtiden gjennom steget som blir kalt «Scenariofabrikken».

 

Les mer om Fremtidsverktøyet 2040 på KS sine nettsider

Til toppen