Om oss

Produksjonsindeksen

22.mai 2019
Kommunedata publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.

 

Lenke til produksjonsindeksen 

Til toppen