Om oss

Kommuner øker årsverk innen psykisk helse og rus

02.januar 2023

På regjeringens nettsider er det publisert en artikkel som viser at flere årsverk og mer fleksible tjenester er noe av opprustningen norske kommuner nå gjør for å gi bedre og raskere hjelp til dem som sliter.

 

I norske kommuner var det totalt 17 436 årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i 2023. Det er en økning på 362 årsverk sammenlignet med fjoråret, og 5,5 prosent høyere enn året før. Det kommer frem i en ny rapport som SINTEF har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 

Flere trenger hjelp

 

Regjeringen har i opptrappingsplanen sagt at psykisk helse-feltet skal styrkes med tre milliarder kroner over ti år. I budsjettet for 2024, som ble vedtatt i går, bevilger regjeringen 250 millioner kroner til psykisk helse og rus. Av de 250 skal 150 millioner kroner gå til økt rammetilskudd til kommunene, slik at vi kan legge til rette for at flere kommuner kan utvikle lavterskeltilbud i tråd med lokale behov. I tillegg foreslår regjeringen 110 millioner kroner til døgntilbudet innen psykisk helsevern, med særlig vekt på barn og unge og de med alvorlige lidelser.

 

 

Tidlig innsats er nøkkelen

 

26 prosent av kommunene svarte at de har et eget tilbud for Rask psykisk helsehjelp, mens fire prosent har dette gjennom interkommunalt samarbeid. I tillegg har rundt halvparten av kommunene etablert andre lavterskeltilbud innen helse og rusarbeid som er relevant for målgruppa.

 

 

Les hele artikkelen på regjeringen sine nettsider

Til toppen