Om oss

Datainnsamling for IS 24/8-rapporten

08.april 2024

SINTEF gjennomfører nå en ny runde med datainnsamling i prosjektet «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid – årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene» .

Prosjektet, som har pågått siden 2007, fokuserer på forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon innen psykisk helse- og rusarbeid. Datainnsamlingen gjennomføres årlig og gir verdifull innsikt i hvordan disse tjenestene blir levert på kommunalt nivå, og hvordan de kan forbedres for å bedre møte behovene til målgruppen.

 

I 2023 rapporterte landets kommuner om totalt 17 436 årsverk i psykisk helse- og rusarbeid, en økning på 362 årsverk, eller 2,1 prosent, fra 2022. Denne nye datainnsamlingen vil gi en oppdatert oversikt over årsverk og kompetanse innen feltet, samt gi innsikt i hvordan tjenestene endrer seg over tid.

 

SINTEF har også bemerket at mange kommuner har gjort endringer i bruken av personalressurser i tjenestene de siste årene, og at ytterligere 21 prosent har planer om å gjøre endringer. Denne datainnsamlingen vil gi verdifull innsikt i disse endringene, og hvordan de påvirker leveransen av tjenester.

Til toppen