Om oss

Opptrappingsplan for psykisk helse

07.september 2023
Opptrappingsplanen viser regjeringens innsats for hele det psykiske helsefeltet. Stortingsmeldingen er planlagt behandlet i Stortinget desember 2023.

Det overordnede målet med opptrappingsplanen er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har behov for psykisk helsehjelp skal få god og lett tilgjengelig hjelp.

 

Opptrappingsplanen er en helhetlig plan for å bedre den psykiske helsen i Norge og utvikle det samlede tjenestetilbudet de neste årene.

 

Regjeringen har valgt tre innsatsområder for opptrappingsplanen:

 

- Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid.

 

- Gode og tilgjengelige tjenester der folk bor.

 

- Tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov.

 

Under hvert innsatsområde er det utvalgte tematiske områder med tilhørende tiltak. 

 

Les hele stortingsmeldingen på regjeringen sine nettsider

Til toppen