Om oss

Ny veileder om hvordan måle effekt og resultat

29.juni 2022
Statsforvalteren i Trøndelag har etter oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet en veileder for å måle effekter og resultater. Veilederen knyttes tett opp mot Ressursportal.no og muligheten til å bruke statistikk og indikatorer til å gjennomføre målinger av effekter og resultater av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen.

Veilederen handler om kommunens oppfølging av lokale tiltak i gjennomføring av Leve hele livet-reformen. Veiledningsmateriellet er utviklet for å være til inspirasjon og forklare hvordan prosessen i å følge med på, og følge opp, resultater og effekter av lokale tiltak.

 

 

Se hele veilederen i PDF-format

 

Til toppen