Om oss

Digital veileder for å måle effekt og resultat

09.november 2022
Statsforvalteren i Trøndelag har utviklet en veileder for å måle effekter og resultater av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen. Denne er nå publisert i en digital versjon som er tilgjengelig på Ressursportal.no.

Veilederen er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet og knyttes opp mot offentlig statistikk og visninger på Ressursportal.no. I veilederen oppfordres det til å bruke statistikk og indikatorer for å gjennomføre målinger av effekter og resultater av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen.

 

Veilederen handler om kommunens oppfølging av lokale tiltak i gjennomføring av Leve hele livet-reformen. Veiledningsmateriellet er utviklet for å være til inspirasjon for å bruke styringsdata til å følge med på, og følge opp resultater og effekter av lokale tiltak.

 

Den digitale versjonen finner du på Ressursportal.no

Til toppen