Om oss
big image

Metode- og veiledningsmateriell

Et hjelpemiddel for planlegging av lokalt arbeid med reformen

Metode- og veiledningsmateriell

Søk

Introduksjon til veilederen

Denne veilederen retter fokus på hvordan kommuner kan mobilisere ressurser og være en pådriver i prosessarbeidet med reformen Leve hele livet. Meldingen har fokus på at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Utfordringsbildet

Leve hele livet er en satsning som har et stort nedslagsfelt i en kommune og i et lokalsamfunn. Satsningen tydeliggjøres med et utfordringsbilde og et behov for endring og utvikling som er sammensatt.

Mobilisering og samskaping

Aktører som møtes på tvers, over slitne sektorskiller, tradisjonelle profesjonsinteresser, og med bruk av innbyggerressurser i sivil-samfunnet, har et potensial for å demokratisere kommunale velferdsløsninger. 

Sivilsamfunn og frivillighet
Alle områder i samfunnet berøres av en aldrende befolkning og det vil fremover være viktig å utløse ubenyttede ressurser som finnes i lokalsamfunnet. Frivillig sektor vil være en aktør som må anerkjennes, benyttes og involveres i arbeidet.
Fra ord til handling

Vi må vite hva som er behovet før vi vet hva som er riktig løsning.

Planprosessen - Trinn for trinn
I trinn for trinn er det lagt opp til ni ulike trinn som kan gjennomgås for å arbeide med planprosessen.
Til toppen